RIEŠENIA

IT riešenia od CORETEQ Research & Development stavajú na:

 • dlhoročných skúsenostiach s vývojom, integráciou a konečnou implementáciou produktov
 • frekventované sledovanie a štúdium nových technológii a vývojových procesov v IT
 • rôzne druhy outsourcingu, riešenia bezpečnosti, bezpečnostné audity, konzultačné služby a podobne
 • motivačnom ohodnotení svojich zamestnancov a spolupracovníkov, založenom na výsledkoch kvalitných výkonov a rozhľadoch v IT

Individuálny prístup k vašim požiadavkám je v tejto oblasti samozrejmosťou. Chceme vám poskytnúť riešenie šité na mieru, ktoré bude plne rešpektovať vaše požiadavky. V prípade záujmu resp. ďalších otázok nás kontaktujte.

VÝVOJ

V oblasti vývoja ponúkame:

 • Tvorba webových prezentácií na profesionálnej úrovni
 • Implementácia realitných, aukčných a porovnávacích portálov
 • E-shopy, ktoré pozostávajú z modulov ako napr. sklad, odbyt, komunikácia, zľavy. Možný export do porovnávacích služieb (heuréka, najnákup atď). Automatické objednávanie tovaru pod nastavený limit, skladanie zliav, prepojenie na externé systémy dodávateľov, účtovníctva a pod.
 • Enterprise/B2B systémy, od analýzy cez integráciu až po konečnú implementáciu a nasadenie. Príprava a návrh produkčných prostredí pre aplikácie. Riešenia na kľúč tzn. zákazník dostane ako výstup médium, ktoré môže priamo nasadiť napr. na Amazon Cloud a pod.
 • Návrh a vývoj efektívnych frameworkov podľa požiadaviek klientov.
 • Preberanie servisu a rozširovanie funkcionality už existujúcich produktov.
 • Riešenie problémov, alebo dodatočná implementácia pri vývoji projektov tretích strán.

Všetky výstupy obsiahnuté v predošlých bodoch sú implementované v najnovších, zároveň už otestovaných technológiach v IT biznise.

Vyberáme z použitých technológií:

WEBOVÉ PREZENTÁCIE

Webová stránka je dnes neodmysliteľnou súčasťou firemnej prezentácie, prípadne osobnej-pracovnej identity.

Ponúkame tzv. “responzívne” spracovanie prezentácií. Vaša prezentácia mení svoj vzhľad-rozloženie v závislosti od rozlíšenia prehliadača a zariadenia na ktorom je prezentovaná. V konečnom dôsledku to pre klienta znamená nemalú úsporu nákladov. Nie je nutné produkt opätovne vyvíjať na mobilné platformy, ako je smartphone, tablet, phablet a pod. Webové aplikácie obsahujú túto vlastnosť automaticky.

Prezentácie sú vypracované primárne v HTML5 (sémantika kódu a optimalizácia pre vyhľadávacie stroje - SEO sú samozrejmosťou). Každú prezentáciu je možné spravovať cez CMS (Content management system - systém na správu obsahu), ktorý bol vyvinutý našou spoločnosťou. Obsahuje kumuláciu najnovších technológií, pričom sme primárne prihliadali na bezpečnosť a na uživateľsky príjemné, interaktívne prostredie. Skladá sa z modulov, ktoré sú základom systému, ďalej rozšírených a zákazníckych modulov, ktoré sú implementované podľa požiadaviek prezentácie.

INTERNET/INTRANET

Zdieľanie informácií medzi zamestnancami firmy či inštitúcie, prípadne pobočkami, alebo obchodnými partnermi je základným kameňom dobrej a flexibilnej organizácie a pracovných procesov.

Z uvedeného dôvodu sa zameriavame na tvorbu intranetových aplikácií, ktoré tieto procesy nielen uľahčujú, ale podľa potrieb aj predpisujú. Tieto aplikácie je možné realizovať pomocou nášho publikačného softvéru. Je možné ho upravovať rýchlo a efektívne podľa požiadaviek klienta.

Aplikácie obsahujú vlastnosť “responsive”. V konečnom dôsledku to pre klienta znamená nemalú úsporu nákladov. Nie je nutné produkt opätovne vyvíjať na iné platformy ako mobil, tablet a pod., pokiaľ to nevyžaduje charakter operačného systému.

VÝSKUM

 • Analýza a UML dizajn šablónovacej technológie, ktorá zodpovedá požiadavkam Web2.
 • Nové prístupy v prezentácii - napr. v trojrozmernom priestore
 • Nové prístupy v efektívnom ukladaní dát - ukladanie informácií v a priori neštrukturovanom úložisku s využitím relácií typických pre matematické grafy
 • Nové prístupy k prezentácii mapových informácií - využitie geografických informačných systémov a alternatívnych mapových databáz
 • Možnosti využitia embedded počítačov v praxi ako je Raspberry Pi, Arduino a BeagleBoard
 • Analýza nových a alternatívnych operačných systémov - dopad na trh, možnosti využitia a požiadavky pre implementáciu prezentácií/aplikácií (napr. mobilné - Firefox OS, Sailfish, Tizen)
 • Využitie “Nových médií” nezávislých na veľkých poskytovateľoch obsahu
 • Možnosti použitia a analýza špecifík virtualizačných nástrojov

KONZULTÁCIE

 • Voľba technológií pre projekt
 • Kumulácia vhodných technológií
 • Návrh a implementácia projektovej (abstraktnej) podpory
 • Analýza, prípadné odhalenie problémov aplikácie
 • Refactoring a bezpečnostný audit aplikácie na úrovni zdrojových kódov